Bloog Wirtualna Polska
Jest 1 273 113 bloogów | losowy blog | inne blogi | zaloguj się | załóż bloga
Kanał ATOM Kanał RSS

1050 rocznica chrztu...cd.

niedziela, 17 kwietnia 2016 9:59
Skocz do komentarzy


 

1050 rocznica chrztu… cd.

 

Kto i gdzie dokonał aktu chrztu Mieszka I

Brak konkretnych informacji, które mogłyby odpowiedzieć  jednoznacznie na tak postawione pytania. Obecnie bardzo się chce aby był to Poznań a właściwie oddalona o kilka kilometrów jakaś wysepka na jeziorze. Jeżeli przyjmiemy wyniki badaczy,  którzy twierdzą, że Mieszko był władcą niemałego państwa, to na pewno stać go było na reprezentacyjną siedzibę. To jest logiczne. Również logiczne jest rozumowanie, iż cesarz rzymski Otton I , który dyrygował  papieżem Janem XIII (965-972, innymi też) jak chciał, zgodził się na chrzest w siedzibie w Rzymie, gdzie przebywał. To biskup Narni jako kandydat cesarza został Janem XIII. Było to miejsce buntów, przewrotów, morderstw, gdzie w tym wieku usuwano papieży jak przysłowiowe rękawiczki. Jedynym autorytetem (militarnym) był cesarz Otton I zwany póżniej Wielkim. Mieszko nie miał w Rzymie z kim pertraktować, gdyż w okresie od 961do 965 przewinęło się 5 papieży. Zatem chrzest mógł odbyć się w Ratyzbonie na dworze cesarza. Tam były warunki do odpowiedniej pompy do jakiej byli przyzwyczajeni książęta, dworzanie i prełaci „wikariusze Chrystusa” występujący w różnych kolorach sukienek. Uwarunkowania, kalkulacje o dużym znaczeniu dla  obu stron (cesarza i księcia Polan) w tym wydarzeniu są powszechnie znane i wiarygodne. Wymiar polityczny należy stawiać na pierwszym miejscu. Znaczenie religijne w sytuacji gdy władcy narodów,  patrycjusze rzymscy i papieże z ich nominacji walczyli o dobra doczesne dla siebie swoich rodzin i spadkobierców, praktycznie nie brane były pod uwagę. Wśród papieży znalazło się niewielu, którzy podejmowali rzeczywiste starania o kontynuację nauk Chrystusa. Rzym od edyktu Konstantyna (325) i Teodozjusza ( 381) stał się centrum, gdzie walka o władzę świecką nad światem stała się celem podstawowym. Scenariusz był zawsze ten sam. Najpierw Dagome Iudex, czyli przejęcie terenu ochrzczonego kraju -  tutaj Polski - w posiadanie św. Piotra, ale natychmiastowe świętopietrze w postaci worków złotych ciężkich florenów,   już płynęły do żyjących „namiestników Chrystusa” w Rzymie. Tak jest również obecnie. Można zrozumieć obecnych przedstawicieli najwyższej hierarchii kościoła katolickiego w Polsce, że pomijają milczeniem tą historię papiestwa, tak jakby wszyscy papieże byli „ świętymi” . Wszak duchowni składają przysięgę wierności kościołowi, którego są funkcjonariuszami. Natomiast nie do przyjęcia jest unikanie tych faktów historycznych przez badaczy mieniących się uczonymi świeckimi i niezależnymi. Ostatnio jesteśmy zalewani ich „odkryciami i ustaleniami naukowymi”. Zapewne nie dociera do ich świadomości to, iż w dobie masowej komunikacji niepodważalne fakty tak czy inaczej pojawią się.

Znamy naszego księcia Piasta, który wprowadził dzikich barbarzyńców Polan do Europy Zachodniej. Za co mu od tysiąca z górą lat bardzo jesteśmy wdzięczni. Tak przynajmniej wynika z sensu organizowanych z rozmachem  przez  Kościół katolicki uroczystości.

Czas  aby poznać pozostałych głównych aktorów tego historycznego wydarzenia. Zaznaczyć muszę, iż niechętnie o nich się mówi czy pisze. Wydarzenia te miały swoje drugie dno i  mroczną scenerię.

Ponieważ główne wydarzenia rozgrywają się z grubsza  w latach 960 -966, dobrane zostały główne persony kreujące te wydarzenia.

 

Papieże:

JAN XII   955-964, Oktawian , hrabia na Tuluscum, syn Alberyka II, laik?. Pierwszy papież, który wprowadził zmianę swego imienia świeckiego.

 

LEON VIII    963-965, syn papieskiego protoskrynarjusza (dyrektora archiwum) Jana, laik, Rzymianin.

 

BENEDYKT V   964-966, zwany „Gramatykiem” Rzymianin. Umarł na wygnaniu w Hamburgu.

 

JAN XIII  965-972 , Rzymianin z rodu Teofilakta. Został zamordowany.

 

BENEDYKT VI  973-974 , syn rzymskiego mieszczanina Hildebranda, został uwięziony przez Kresencjusza w zamku św. Anioła i uduszony.

 

Do roku 999 na stolicy Piotrowej – oprócz wyżej wymienionych – zasiadło  jeszcze 6 „Namiestników Chrystusa”. Kończyli w podobny sposób jak  pięciu pierwszych.

Informacje wg. ks. ks. Seppelt i Lóffeler. w Dzieje Papieży.

 

  Chrzest Mieszka I dokonany został w okresie pontyfikatu Jana XIII – przyjmując tą datę w dobrej wierze – dlatego poznajmy bliżej tą postać.

W 961 r. król niemiecki Otton I wkroczył z wojskiem do Rzymu i wziął do niewoli Berengara II króla Italii wroga papieża Jana XII. Ten król skończył żywot w więzieniu. Jan XII odwdzięczył się Ottonowi I koronują go 2 lutego 962 r. cesarzem. Koronacja odbyła się w starej Bazylice Świętego Piotra. Po tej koronacji już cesarz Otton I Wielki potwierdził wcześniejsze darowizny i nadał nowe ( a więc biznes) wydając tzw. Privilegium Ottonianum. Ale cesarz zastrzegł sobie obowiązek składania przysięgi na wierność cesarzom każdego następnego papieża. Jan XII okazał się rychło niewdzięcznikiem spiskując przeciwko cesarzowi. Otton zwołał synod na którym „zmieszano z błotem !” i wygnano Jana XII. Wybrano sprawnie nowego papieża Leona VIII.  Jan XII szybko wrócił i wygnał Leona. Ale 14 maja 964 Jan XII zmarł. Patrycjusz rzymscy wybrali uczonego diakona, który przybrał imię Benedykta V.  Cesarz wrócił do Italii i przywrócił na tron  papieski Leona VIII a Benedykta kazał  przewieżć do więzienia w  Hamburgu, gdzie nieszczęśnik zagłodzony zmarł 5 lipca 965 r. Nieco wcześniej  w marcu tego roku ( 965) zmarł Leon . Wówczas natychmiast papieżem został kandydat cesarza Ottona biskup Narni , który przyjął imię Jan XIII.  Panował  w latach 965-972. Ten papież też przeżył bunt patrycjuszy pod dowództwem prefekta Rzymu Piotra. Jan XIII  został  uwięziony w zamku św. Anioła następnie przewieziony pod strażą do Kampanii.  Przebywał tam od marca do grudnia 965 r. , kiedy do Italii przybył cesarz z armią uwalniając go na Boże Narodzenie tego roku. W ten skomplikowany sposób doszliśmy do papieża, który mógł zaakceptować chrzest Mieszka I. Na pewno nie uczynił tego będąc w odosobnieniu. Zatem tylko w 966 r. lub 967 r. Pojawia się pytanie: czy to wydarzenie mogło odbyć się bez akceptacji cesarza Ottona I ? Czy nie doszło do chrztu Mieszka w Ratyzbonie. Obecni byli tam wszyscy, którzy być powinni, ale cesarza przez najbliższe 6 lat tam nie było. Był nieprzerwanie w Italii.  Zatem, może chrzest odbył się w Rzymie ?. W końcu był to doniosły akt dotyczący władcy państwa Polan. Akt polityczny i religijny. Gdy poznamy tzw. „priorytety” władzy  cesarza Ottona I, wówczas wszystko będzie jasne. Jedno jest pewne, Mieszko jako biegły obserwator i polityk wiedział doskonale „co jest grane” w europejskiej polityce i nie omieszkał wykorzystać degrengolady papiestwa X wieku  z jednej strony i fanatycznej „misji chrystianizacji” obszarów Europy północnej i wschodniej, która to misja była priorytetem Ottona I. Oczywiście cesarz wykonywał  ją rękoma różnego rodzaju misjonarzy i władcami plemiennymi oraz męczennikami na własne życzenie. Siłę militarną potrzebował w Italii. Tam była realna władza i chwała nad światem w sferze świeckiej i religijnej. Łatwo to stwierdzić studiując czasy panowania Ottona I. Nigdy nie wahał się użyć miecza i krzyża. Zresztą,  Mieszko i jego następcy nie byli inni. Najpierw misa pełna krwi potem misa – chrzcielnica pełna święconej wody. Symbioza tronu z tiarą funkcjonowała idealnie. O tym współcześnie się nie mówi.

Otton Wielki prowadził swe wojny na wschodzie w duchu chrześcijańskiego imperializmu. Polityka i religia przenikały się tak dalece, że stanowiły „nierozerwalną jedność” (B. Naujoks).

Papież Jan XIII postawił go w 967 r. dzięki zasługom dla Kościoła rzymskiego w jednym szeregu z Konstantynem Wielkim i Karolem Wielkim. (H. Beumann).

Nie ma pasterza nad niego we władaniu królestwem. Nowych biskupstw zdołał wznieść sześć. Z wielką siłą zatriumfował nad haniebną pychą Berengara. Takoż zbuntowanym Lombardczykom zgiął karki aż do ziemi. Najdalsze prowincje (Mieszko, Czechy) płaciły mu trybuty. Zawsze książe pokoju!. ( Biskup Thietmar z Merseburga).

Otton I kazał namaścić się przez Kościół zaraz przy obejmowaniu tronu, udzielić sobie wyższego święcenia. Był tak pobożnym, wykonywanie królewskiej władzy stało się dla niego służbą kapłańską (Weitlauf).

Podczas wojny królewskim zabijakom towarzyszył sztandar Rzeszy z archaniołem Michałem . Towarzyszyła również „ święta włócznia”.

Otton I zapoczątkował chrystianizację Wenedów i „zaprowadzał porządek”. Otton za przykładem Karola Wielkiego kazał iść księżom za mieczem. To  kapelani polowi wojska byli założycielami pierwszych mini gmin chrześcijańskich. Najbardziej przekonywująco ujął sprawę K. Tymieniecki: " Stosunek Ottona I do Słowian był podobny do stosunku Karola Wielkiego do Sasów. Chodziło tu o eksterminację przeciwników wiary i zarazem przeciwników politycznych".  Mieszko został pobity w 963 r. „z wielką siłą” w dwu ciężkich bitwach między Odrą a prawym brzegiem Warty. Jego brat zginął, a kraj został ograbiony, on sam zmuszony do płacenia trybutu i uznania niemieckiej zwierzchności. Widukind  pisze o „zupełnym poddaństwie” (ultimatum serwitutem). Był to moment zwrotny w dziejach Mieszka i jego następców. Bardzo prawdopodobne , że jednocześnie z Geronem uderzył z Czech Bolesław I na południową część Polski opanowując Kraków. Interes polityczno-misyjny skończył się w ten sposób , że Mieszko – chcąc nie chcąc -  otrzymał niezbyt młodą i urodziwą córkę Bolesława Dobrawę za żonę, stając się jednocześnie rzymskim katolikiem. Swój lud Mieszko ochrzcił „odgórnie” mieczem i krzyżem. Oczywiście w tej  akcji chrystianizacji najbardziej aktywni byli duchowni czescy i bawarscy.

Bez względu na interpretacje tych wydarzeń  stu albo i więcej badaczy polskich i zagranicznych, faktem jest to, że zadecydował światopogląd religijny i siła oręża Ottona I. Duchowni dawni i współcześni funkcjonariusze Watykanu znajdują w tych wydarzeniach  działanie „sił nadprzyrodzonych”.  Pozostaje jednak pewien pomijany podstawowy problem. Chrześcijaństwo gdy się pojawiło - w pierwszych wiekach uzyskało akceptację masową prostego ludu z powodu dwóch zasadniczych założeń: okaż miłosierdzie i nie zabijaj. Zatem , co z dziesiątkami a może i setkami tysięcy zabitych niewinnych ludzi – dzieci Bożych. Czy na pewno Deus lo volt - Bóg tak chce?.

Posłowie !

 

Studiując dogłębniej styl sprawowania władzy państwowej i kościelnej przez króla niemieckiego i od 962 r. cesarza rzymskiego Ottona I,  nabrałem przeświadczenia, że to on zdecydował o przeprowadzeniu misji chrystianizacyjnej krainy Polan. To on wyznaczył biskupa Jordana z terenu Niemiec do realizacji tego zadania. To on przyznał jedno biskupstwo Mieszkowi zorganizowane przez Jordana, które pojawiło się na dobre w 968 r w Poznaniu.  Papież Jan XIII jako totumfacki cesarza tylko dopełnił spoczywającym na nim obowiązku powołania Jordana na biskupa misyjnego w Polsce. Była to praktyka stosowana na bieżąco przez  Karola Wielkiego i cesarzy rzymskich począwszy od Ottona I. Taki podział ról obowiązywał aż do Konkordatu Wormackiego  zawartego w 1123 r. Następnie Jordan udał się do Pragi, gdzie było już ustabilizowane środowisko katolickie. Tam w Pradze ustalono żonę dla Mieszka w osobie Dobrawy, też wg. scenariusza stosowanego wśród osób koronowanych. Mieszko, który zapewne chciał mieć „swoje zdanie” , ale pobity z wielką siłą był dla cesarza tylko chwostkem w krainie Polan. Nie pozostawiono mu wyboru. W tej atmosferze nie mogło być mowy o chrzcie w Rzymie czy Ratyzbonie z udziałem cesarza i jego książąt. Chrzest odbył się w Pradze, który został przygotowany pod kierownictwem Dobrawy. Nie wydaje się możliwy w grodzie Mieszka, który trzy lata wcześniej został splądrowany przez najazd Gerona. Głowy koronowane i ich otoczenie książęce i biskupie nie uczestniczyły by w uroczystości w grodzie kamiennym wymoszczonym skórami zwierzęcymi. Namawiam do porównania pałacu Mieszka I  w Ostrowiu Lednickim ze  starym pałacem królewskim w Pradze. Tu i tam X wiek. O przepychu na dworze cesarza czy papieży nie wspomnę. Mogę zrozumieć tych polskich badaczy, którzy bardzo chcieli i nadal chcą postrzegać Mieszka jako władcę mocarstwa leżącego między Odrą i Wisłą, ale rzeczywistość była inna. Pobożne życzenia mają zwykle krótkie nogi.

 

Cesarz Otton I przed grobem - kaplica Karola Wielkiego w Akwizgranie

Gród- palatium  Mieszka I w Ostrowiu Lednickim                Żrodlo: internet

Stary pałac królewski w Pradze. Od X  do XIV w. siedziba królów.  Żrodło: internet

oceń
2
0


czwartek, 23 listopada 2017

Licznik odwiedzin:  147 313  

O moim forum

Mam nadzieję, że to forum będzie miejscem gdzie wiele osób mających coś do przekazania, zechcą się podzielić z nami czytelnikami. W szczególności zależy mi na społeczności gminy Przodkowo.

Kalendarz

« listopad »
pn wt śr cz pt sb nd
  0102030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
27282930   

Wyszukaj

Wpisz szukaną frazę i kliknij Szukaj:

Subskrypcja

Wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać info o nowym wpisie:

Lubię to

Więcej w serwisach WP

Bloog.pl

Wiadomości