Bloog Wirtualna Polska
Jest 1 273 113 bloogów | losowy blog | inne blogi | zaloguj się | załóż bloga
Kanał ATOM Kanał RSS

Zdjęcia w galeriach.


Wszystkich świętych – 1 listopada

poniedziałek, 19 października 2009 16:05

 

W liturgii katolickiej jest to uroczystość na pamiątkę wszystkich zbawionych, czyli ludzi świętych.. Tego dnia wierni odwiedzają cmentarze, gdzie odbywa się procesja  zakończona mszą św. Święto to łączy się z obchodami Dnia Zadusznego w dniu 2 listopada.

Uroczystość Wszystkich Świętych wzięła swój początek z tradycji sięgającej III wieku, kiedy to rozpowszechnił się zwyczaj przenoszenia całych relikwii lub ich części uznanych świętych, na inne miejsca. Kościół w ten sposób zaczął podkreślać, że są Jego własnością. Np.za panowania Konstantyna Wielkiego, który w 313 roku wydał słynny edykt tolerancyjny w Mediolanie na mocy którego uwolnił chrześcijaństwo od prześladowań.  


                                                                                                                                                                                                                      Natomiast za panowania Teodozjusza I chrześcijaństwo stało się religią państwową cesarstwa rzymskiego w 380r. 

          

                     


Matka Konstantyna cesarzowa - obecnie św. Helena - miała słynny sen, w wyniku którego przy poparciu moralnym i finansowym syna w wieku ok.80 lat w 326 roku udała się  w pielgrzymkę do Palestyny. Postanowiła tak gdyż - jak to odnotował św. Ambroży - nie mogła znieść faktu, iż ona zasiadała na tronie otoczona przepychem, a krzyż Pana leży gdzieś zagrzebany w prochu. Przybyła do Jerozolimy, tam doznała cudu odnajdując miejsca związane z życiem i śmiercią Chrystusa. Na miejscach tych z pomocą Konstantyna pobudowała kilka bazylik, które można dzisiaj oglądać.

 

                                                                                                                                                                                                               Największym odkryciem było znalezienie krzyża świętego, szczątków trzech królów, a które obecnie znajdują się w katedrze w Kolonii. Ocaliła też od zniszczenia koronę cierniową, którą żołnierze rzymscy włożyli Jezusowi na głowę, gwoździe  którymi przybito Go, słynną tablicę z napisem „INRI". Ponadto przywiozła do Europy sandały św. Andrzeja Apostoła, oraz ząb św. Piotra, tunikę Chrystusa tzw. „ świętą szatę" o którą żołnierze rzymscy rzucali kości, również nóż którym Chrystus miał rozdzielać chleb w czasie ostatniej wieczerzy.  

 

                                                                                                                                                                                                                          Te wszystkie relikwie przechowywane są do dziś w katedrze św. Piotra w Trewirze, która niegdyś była jednym z pałaców świętej cesarzowej. Szerzej o tych relikwiach można przeczytać w książce A. Polewskiej, „Na tropach biblijnych Tajemnic". Niektórzy twierdzą, że wiele historii opisanych w Biblii jest tylko wytworem ludzkiej wyobrażni. Naukowcy starają się dowieść, ze wydarzyły się naprawdę... nawet te najbardziej fantastyczne.

Imieniny św. Heleny przypadają 18 sierpnia. 
                                                                                                                                                                                                                     Modlitwa wg. Żywoty świętych pańskich:

Panie Jezu Chryste, który dzięki św. Helenie chciałeś ubogacić Twój Kościół bezcennym skarbem i objawiłeś jej miejsce, w którym spoczywał Twój Krzyż, spraw za jej wstawiennictwem , aby Twoja Męka i śmierć okupiła dla nas nagrodę życia wiecznego. Amen.

Kiedy w 610 roku papież Bonifacy IV otrzymał od cesarza starożytną świątynię pogańską Panteon, kazał złożyć tam liczne relikwie i poświęcił tę budowlę na kościół pod wezwaniem Matki Bożej Męczenników. 

      


                                                  

 Od tego czasu oddawano cześć wszystkim zmarłym męczennikom 1 maja. Grzegorz III w 731 roku przeniósł e uroczystość na 1 listopada, a w 837r. papież Grzegorz IV rozporządził, aby odtąd 1 listopada był dniem poświęconym pamięci nie tylko męczenników, ale wszystkich świętych Kościoła katolickiego. 

 

  Jednocześnie na prośbę cesarza Ludwika Pobożnego rozszerzono to święto na cały Kościół.

W okresie pontyfikatu Jana XV przeprowadzono pierwszą kanonizację, w której uroczyście uznano Ulrycha biskupa Augsburga, za świętego  Kościoła katolickiego w 993r. Wszystkich papieży pierwszego 500-lecia chrześcijaństwa Kościół uznał świętymi. Czy wszyscy na to zasłużyli, to już inna sprawa.

O kulcie relikwii można by napisać kilka tomów. Handel relikwiami zawsze opłacał się różnym szalbierzom, gdyż kult relikwii odgrywał ogromną rolę. Już w 386 roku za Teodozjusza dochodziło do krytyki nadużyć związanych z  handlem i przemytem relikwii na dużą skalę. Kult ten  prowadził do indywidualnego i zbiorowego pielgrzymowania. Oczekiwano zbawiennych skutków poprzez przebywanie w pobliżu relikwii czy cudownego obrazu.  Np. włóczni , którymi miano przebić ciało Chrystusa wiszącego na krzyżu, było w Europie kilka, drewnem krzyża, na którym Zbawiciel zawisnął, można by napełnić kilka wozów. Czczenie relikwii świętych pozwalało jakoby na wejście w kontakt ze świętym

Ciekawym wydarzeniem było posiadanie relikwii świętego Wojciecha w Gnieżnie. Jego zwłoki książę czeski Brzetysław wywiózł w roku 1039 jako jeden ze szczególnie cennych skarbów. Doprowadziło to do powstania obchodzonego tylko w Czechach święta „przeniesienia". Nie przeszkodziło to w póżniejszym cudownym „odnalezieniu" tychże relikwii w Gnieżnie (ob. T. Tazbir, Łyżka dziegciu...).

Obecnie nowy Kodeks prawa kanonicznego ( ob. M. Mikołejko, Żywoty Świętych poprawione, s.18, ) jak i „wybitni , a miarodajni teologowie katoliccy odnoszą się z większą ostrożnością , jeśli nie sceptycyzmem i relatywizmem, do kultu relikwii".

Dalej na str. 28 czytamy: Samych świętych jest dziś mniej więcej - już po wyrzuceniu w ciemności zewnętrzne postaci takich, jaków. Jerzy od Smoka - 2600 ( wiadomo tylko, by podać dokładniejsze dane , ze w latach 1594 -1994 kanonizowano 562 osoby). Natomiast błogosławionych nikt chyba nie potrafi zliczyć. Trzeba wreszcie powiedzieć, że w dzisiejszym kościele- czego w Polsce nie chce się raczej pamiętać - kult świętych jest wprawdzie dozwolony i pożyteczny, ale nie stanowi on wcale obowiązku jednostki, jak mówi o tym wyrażnie m. in. soborowa konstytucja Gaudium et spes (nr 50 i następne).

 

        Dzień Zaduszny- 2 listopada 

 Tradycyjna nazwa katolickiego święta wspomnienia zmarłych.

Ludowy zwyczaj wywodzący się z przedchrześcijańskich obrzędów słowiańskich zwany - dziadami, polegał na nawiązywaniu kontaktów z duszami zmarłych. Wędrujące dusze w zaświatach należało karmić, oświetlać ogniskami drogę, aby mogły być blisko swych żyjących. Obrzędy były rozbudowane i różne w zależności od regionu. Palenie świeczek i zniczy wywodzi się z tej tradycji. Dzień Zaduszny wprowadzony w chrześcijaństwie zachodnim w X wieku przez benedyktynów z opactwa z Cluny, którzy energicznie dążyli do odnowy życia moralno- religijnego, reformy życie zakonnego jak i do uniezależnienia się duchowieństwa od świeckich więzów feudalnych. W okresie pontyfikatu Leona VII (936 -939) opat Cluny Odo, przyjeżdża do Rzymu aby podjąć kroki zmierzające do uzdrowienia stosunków panujących na dworze papieskim. W XIII wieku tradycja modłów za dusze zmarłych rozpowszechniła się w całym Kościele katolickim. W XIV wieku zaczęto urządzać procesje na cmentarz do czterech stacji. Przy stacjach odmawiano modlitwy za zmarłych i śpiewano pieśni żałobne. W każdym kraju i każdej duszy chrześcijańskiej rozbrzmiewa wtedy żałobna modlitwa za zmarłych: Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci.

  

Leon VII

Piąta stacja odbywała się już w kościele, po powrocie z cmentarza. W Polsce tradycja Dnia Zadusznego zaczęła się już w XII wieku, z z końcem XV wieku była znana w całym kraju i trwa w niezmienionej formie do dnia dzisiejszego.

Ze świętem tym łączy się piękna książeczka opracowana przez O. Bronisława Tarka OSCD pod tytułem „Zmarli żyjącym ku przestrodze". Epitafia z grobów.

W słowie wstępnym czytamy: ...niech każde słowo „wypowiedziane" w naszym kierunku martwymi ustami naszych braci, którzy uprzedzili nas na doczesnej drodze życia, pomoże, byśmy dobrze wykorzystali czas i miejsce oraz wszelkie okoliczności, jakie nam Pan Bóg wyznacza na tej ziemi. Do spotkania w niebie. o. Bronisław Tarka karmelita bosy

W nocie wydawniczej czytamy:...poza stroną duchową, o której wspomina w swym słowie, autor zbiorku, a co ujęte jest również w wiele mówiącym tytule książki, epitafia te są, przede wszystkim, świadectwem wiary w życie pozagrobowe, są świadectwem miłości do tych, którzy, często niespodziewanie, wolą Najwyższego, zakończyli życie na tym świecie, są wyrazem tęsknoty bliskich, pozostających jeszcze w drodze do wieczności. W wielu wypadkach są też modlitwą za tych, którzy odeszli, a którym nagrobek wystawiono. Są też, na koniec, z pewnością wyrazem i świadectwem chrześcijańskiej kultury naszych ojców i dziadów. Ks. E. Marciniak

 

                            Wybrane epitafia:

 Tyś o Matko najdroższa zeszła z tego świata,

zostawiając nas w smutku, mnie siostrę i brata.

Wzięłaś szacunek przyjaciół i wdzięczność twych dzieci,

Gwiazda szczęścia bez ciebie dla nich nie zaświeci.

W szkole błogiej przeszłości tyś uczyła,

by się w dobie posępnej dusza nie zachwiała.

Twej nauki pamiętni z losem się zgadzają,

Bo Cię Matko po śmierci jak w życiu kochają.

Syn i córka ten pomnik tutaj postawili

Nie utuleni w żalu w matce tylko żyli.

............................................................................................

 

Śpij aniele mój drogi, twa matka przy tobie.

Tu po wszystkich cierpieniach w jednym spocznie grobie.

Życie to kres zbyt smutny dla samotnej matki,

Która nieba oddała nadziei ostatki.

.............................................................................................

Ty jedna, droga żono, nam dni osładzałaś,

usłuchać musiałaś.

Krótka twoja pielgrzymka wcześnie się skończyła.

Byłaś dla nas nadzieją pozostań nam miła.

.................................................................................................

Odszedłeś pogrążając mnie w smutku i żałobie,

Nic mi nie zostało tylko żal po tobie.

Gdzie się obrócę wszędzie brak mi ciebie.

Śpij spokojnie, śpij słodko, do widzenia w niebie.

................................................................................................

Gdy śmierć przejdzie na ziemi, bezlitosna, sroga,

duszę z ciała wydarłszy wiedzie przed Sąd Boga.

Wiedza wśród niepewności chmurzy się i trwoży,

ale wiara głęboka śmierci się nie lęka,

wie, że życie to krotka do wieczności droga,

że cnotę wynagrodzi wszechmogąca ręka,

wie, iż zmartwychwstaniemy jak powstał Syn Boży.

..................................................................................................

Boże pomóż nam godzić się z tym,

czego nie możemy zmienić.

................................................................................................

W naszym ciężkim bólu ukojeniem Pan, który rzekł:

„ Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł żyć będzie".

.................................................................................................

Przechodniu...

byłem, kim jesteś,

będziesz, kim jestem.

Módlmy się za siebie nawzajem.

...................................................................................................

A jeśli komuś droga otwarta do nieba,

Tym, co służą  w  Ojczyżnie.

.................................................................................................

Pozwól Panie spocząć, bom się strudził,

Byleś mnie tylko na Swój Sąd obudził.

.................................................................................................

Przechodniu przystań, westchnij do Boga,

bo taka sama ciebie czeka droga.

..................................................................................................

 

  Sąd Ostateczny

Wskrzeszenie umarłego

W Betanii niedaleko Jerozolimy zmarł przyjaciel Jezusa, Łazarz, brat Marii, która swego czasu namaściła Jezusowi nogi wonnym olejkiem. Powiadomiony Jezus, przybył do domu, gdzie już czwarty dzień spoczywał zmarły Łazarz w grobie. Marta, druga siostra zmarłego, wyszła Jezusowi na  przeciw: „[...] gdybyś tu był, mój brat  by nie umarł. Lecz i teraz wiem, że Bóg da Ci wszystko, o cokolwiek byś prosił Boga". Marta napomyka o „zmartwychwstaniu w dniu ostatecznym" w co wierzyli prawie wszyscy Żydzi. Ale Jezus odpowiada: „Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to?". Marta: „Tak Panie! Ja wciąż wierzę, żeś Ty jest Mesjasz, Syn Boży, który miał przyjść na świat". Marta poszła po siostrę, która w tym czasie zawodziła płaczem według zwyczaju. Jezus także „wzruszył się w duchu" i „rozrzewnił'. Następnie udał się do pieczary, w której pochowano Łazarza, polecił odwalenie kamienia. Marta odsunęła się nieco. „Panie, już cuchnie. Leży bowiem od czterech dni w grobie". Jezus przypomniał jej co obiecał: „[...] jeśli uwierzysz, ujrzysz chwałę Bożą". Wezwał Łazarza, ten wyszedł z grobu, spowity w wąskie opaski, z całunem na głowie. Jezus polecił: „ Rozwiążcie go i pozwólcie chodzić". Sam Łazarz nie powiedział ani słowa.

Jedynym źródłem tego opowiadania jest Ewangelia Janowa. Ten piękny opis, nieco szerszy znajdujemy w J. Duquesne, Jezus s. 100
Ludy nieszczęśliwe lokują zawsze swoje nadzieje w życiu pozagrobowym".

                                     J.J. Kausch

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 Jako ciekawostkę zamieszczam fotkę z cmentarza arabskiego.

 

 L.A. Seneka, O krótkości życia, (fragment).

Większa część ludzi śmiertelnych uskarża się na nieżyczliwość natury, ponieważ do takiego krótkiego rodzimy się życia i te krótkie dane nam lata upływają z taką zawrotną i błyskawiczną szybkością, że z wyjątkiem nielicznych wszystkich innych opuszcza życie w samym jego rozkwicie. I na to powszechne nieszczęście, za jakie ludzie tę rzecz uważają, nie tylko się żali przeciętny człowiek i nierozumne pospólstwo, lecz  również sławnych ludzi tego rodzaju świadomość pobudza do skargi. Stąd powstało głośne powiedzenie największego z lekarzy ; „Życie jest krótkie, a sztuka długa". Stąd gorzki, a w każdym razie n najmniej odpowiedni dla filozofa zarzut Arystotelesa, który spór toczy z naturą: „Natura jedynie zwierzętom okazała swoją łaskawość, tak, że pozwala im żyć przez okres pięciu lub nawet dziesięciu pokoleń". Nie za mało mamy czasu, ale za wiele tracimy. Dość długie życie i w obfitej ilości nam dane do wypełnienia naszego najważniejszego zadania, jeżeli z całego uczynimy należyty użytek, ale jeżeli upływa w zbytkach i gnuśności, a nie zużywa się na szlachetne dzieło, wtedy dopiero w obliczu ostatniej konieczności zauważymy, że życie, którego upływania nie spostrzegliśmy, już upłynęło. Rzecz ma się następująco: nie otrzymaliśmy życia krótkiego, ale czynimy je krótkim, pod względem zaś jego posiadania jesteśmy nie nędzarzami, ale marnotrawcami. Wiek naszego życia rozciąga się daleko, jeżeli ktoś dobrze nim rozporządza. Po co się użalamy? Przecież łaskawie obeszła się z nami. Długie jest życie, jeżeli ktoś dobrze nim rozporządza.

 

    L. A. Seneka (2 n.e. - 65)

............................................................................................................

„Każdy najlepszy dzień życia - najpierwszy

Umyka od biednych istot śmiertelnych"

                       Vergilius

 

 

Publius Vergiliusz Maro (70pne. - 19pne.), autor Eneidy. W średniowieczu uznawano, że Wergiliusz  w Bukolikach przepowiedział nadejście Jezusa.

.......................................................................................................................................................
Dusza człowiecza nie wróci, ni da się pochwycić nikomu,
Ni zatrzymać, gdy raz za zagrodę zębów się wymknie.

   Homer ( VIIIw. p.n.e.) Iliada
......................................................................................................................................................................

Tobie - Umarły, te poświęcam pieśni,

Bo c i e ń, gdy schyla się nad pergaminem,

To prawdę czyta, o podstępach nie śni...

Tobie poświęcam, Włodziu!...słowem, czynem,

Modlitwą... bliskim znajdziesz mnie i wiernym

- na szlaku białych słońc - na tym niezmiernym,

Co się kaskadą stworzenia wytacza

Z ogromnych Boga piersi...Co się rozdziera

W strumienie... potem w krzyż się jasny zbiera,

I wraca - i już nigdy nie r o z p a c z a!...

 

Tam czekaj ...drogi mój!...każdy umiera...

                   C.K. Norwid

.................................................................................................................................................................................... 

20 lutego 1657 roku zmarł wielce zasłużony dla Rzeczpospolitej, założyciel miasta Wejherowa Jakub Wejher (1609 - 1657).

W kościele klasztornym w kaplicy św. Józefa można oglądać jego epitafium, które jest przykładem epitafium  z XVII wieku.


Kimkolwiek jesteś, zatrzymaj się.

Wspomnij czytając, podziwiaj z żalem JAKUBA WEJHERA, hrabiego Św. Cesarstwa Rzymskiego, wojewodę malborskiego, naczelnego wodza Ziem Pruskich, starostę dzierzgońskiego, człuchowskiego, bytowskiego, ,borzechowskiego, itd.

Jaśnie Wielmożnego urodzeniem, pochodzeniem, życiem, miłością do Ojczyzny, wiernością do Króla, pobożnością wobec Boga.

Tak bardzo gorliwego męża Mars hiszpański wezwał i ukształtował, germański zahartował, doświadczył i wchłonął, moskiewski wydoskonalił i omal nie pozbawił życia, ale polski przysporzył chwały czy też przeciążył. Kiedy na jakiś czas powrócił do domu po trudach wojny szwedzko - polskiej, by z tym większym zapałem podjąć ją na nowo, zgasiła go przedwczesna śmierć. Jakże to bolesne. Ocalony z tylu wojennych przygód, doświadczony w tylu niebezpieczeństwach, stał się łupem jednej choroby. Tak to siła ustępuje słabości.

Żył 48 lat, zmarł 20 lutego 1657 Roku Pańskiego.

Godny był dłuższego życia, gdyby niebo nie było pozazdrościło ziemi, albo gdyby nie pośpieszyło się z nagrodą za tyle zasług dla Boga i Ojczyzny. Idź teraz i pobożnie pomódl się za jego duszę.

 .....................................................................................................................................................................

            Filozofia
Kim jestem
Dokąd zmierzam
Czy mój pojazd
Jest ciągnięty
Czy pchany
Nie wierzę w perpetum mobile.
                                Maciej Tamkun


Gdańskie druki pogrzebowe w XVII wieku

Memento Mori wg. artystów Gdańska w XVII w.           

 Wyobrażona na rysunku scena przedstawia psychomachię, czyli odwieczne zmaganie się anioła z szatanem o duszę człowieka.

Protestancki Gdański Sąd Ostateczny 1595r.Ptotestancki Gdański Sąd Ostateczny - 1637r. (poniżej)
Hans Memling - Sąd Ostateczny 1473 (fragment)

....................................................................................................................................................................................BAZYLIKA MARIACKA W GDAŃSKU
.........................................................................................................................................................................
Chcąc znależć się w Panteonie Swiętych, oraz być wspomnianym w Dzień Zaduszny, należy uprzednio zatańczyć "taniec śmierci".


 


oceń
0
0

komentarze (2) | dodaj komentarz

O czarach i czarownicach

poniedziałek, 12 października 2009 11:48

                              

Pisząc o cudach, cały czas dostrzegałem jakby w sąsiedztwie czary. Te dwa zjawiska wyrosły z jednego pnia społecznego. Towarzyszą człowiekowi od zarania jego dziejów. Obserwujemy je współcześnie, na przekór tym którzy wyrażają się o nich z lekceważeniem czy sarkazmem. No bo jak!, XXI wiek, era kosmiczna, a tutaj takie naukowo nie potwierdzające się zdarzenia w które każe się nam wierzyć. Ci którzy każą, posługują się różnymi środkami perswazji czy nacisku. Jakimi środkami posługiwano się w dość odległej przeszłości np. w XVI i następnych wiekach, dowiemy się za chwilę, poniżej. Dobór współczesnych środków podyktowany jest poziomem oświecenia umysłowego większości populacji ludzkiej. Oczywiście, nie nadąża za pędem cywilizacyjnym, ale to nie jest problem - oświecanych.

Obserwując współczesną batalię - nie tylko w Polsce - o tzw. „wartości chrześcijańskie", przypomnijmy pokrótce jakie podejmowano działania w tej sferze społecznej w dość odległej przeszłości radując się , że jest to odległa przeszłość. Czy słusznie?.

................................................................................................................................................................................................................

                                                                                 Polowanie na czarownice i ich procesy.Procesy świeckie czarownic w Koronie Polskiej trwały prawie 400 lat. Procesy o czary odbywały się w sądach miejskich i wiejskich. Pierwszy taki proces świecki miejski odbył się w 1501 roku w Gdańsku, natomiast w gdańskim  sądzie kościelnym w 1477 i 1483r. Najwięcej procesów odbywało się w sądach miejskich, które przejęły w XVII wieku jurysdykcję w sprawach o czary, ograniczając wpływy Kościoła w tym zakresie. Nie odbyło się to łatwo, gdyż spór ten pojawił się w XV wieku, a nasilił w XVI. (W 1776 roku wszedł sejmowy zakaz karania śmiercią czarownic. Swój udział mieli w tej decyzji również biskupi). Zjawiskom oskarżeń sprzyjały pewne grupy społeczne, bez udziału których byłyby one niemożliwe.Pewien podróżnik zachodni odwiedzający Rzeczpospolitą w okresie pierwszego rozbioru Polski zauważył:

Wszystkie miasteczka prawem magdeburskim się rządziły. Sędziowie nie umiejący ani czytać ani pisać, sądzili sprawy czarodziejstwa, brali na tortury oskarżonych i to tak było upowszechnione, że choćby przyznał się do występku i był skazany na śmierć, zawsze wprzódy na tortury był brany dla wydania wspólników; palono czarownice i czarowników, ludzi razem z bydlętami ćwiczono publicznie pod pręgierzem; matki bezżenne, stąd poszło, że wiele dzieci tracono, a wszystko to zarządzał duch fanatyzmu, wpajany przez zakonników i księży. W całej Wielkiej Polsce, Mazurach i Krakowskiem, nie tylko lud płci obojej, kołtunami głowy okryte mieli, i to przypisywali skutkowi czarodziejstw, lubo doktorowie choroby tej dwojakie kładli przyczyny, pierwsze nieochędóstwo (ciemnota), drugie przypisywali wodzie i klimatowi naszego kraju; Jeden z lekarzy doktór Viner, uważał, że wsie złożone z gmin wyznania luterskiego i kalwińskiego, tudzież szlachta nie podlegali chorobie kołtuna. Wyszedł tedy w egzaminowanie, dla czego katolicy tak brzydkiej i nieszczęśliwej ulegają chorobie i doszedł, że z jedzenia oleju lnianego w czasie postów, w którym rodzi się powój mający ziarna inunasienia (Odony i trudny do oddzielenia. To ziarno jest trucizną, zarażającą humory człowieka do tego stopnia, iż nie tylko włosy się wiją, guzy po punkturach formuje, ale nawet przechodzi z pokolenia na pokolenie i staje się chorobą sukcesyonalną).(!)

Opisał Viner tę chorobę i przyczyny z jakiej pochodzi, oddał ją biskupowi księciu Czartoryskiemu, któren przekonany uwagami doktora, udał się do Rzymu i wyrobił bullę papieską, by posty nie na oleju, ale na nabiale obserwowane były, i tę bullę w swej dyecezyi poznańskiej i w Warszawie publikować z ambon rozkazał. Ta bulla nie była przyjęta po większej części przez klasztory i fanatyków, koniecznie utrzymujących, że choroba kołtunów pochodzi z czarów, bo gdyby tych zabrakło, nie byliby potrzebni egzorcyści, zdejmujący kołtuny, ustałyby przyczyny ofiarowania się na miejsca cudowne i czynienie ofiar w różnych wotach. Znałem podkomorzynę poznańską, pozostałą wdowę ostatniego z Czartoryskich, panią bardzo majętną, którą opanowali Jezuici i wszystkie intraty z dóbr jej zabierali. Mimo wielu pochlebstw, które jej czynili, wyperswadowali jej, że chodząc po pokoju, może odbyć pielgrzymkę do grobu Pańskiego do Jerozolimy, z rzetelnym odpustem przeznaczonym dla tych, którzy pieszo tę podróż odbywają i wyrachowali na wiele mil jej dom od Jerozolimy jest odległy, ile ta podróż zabierze czasu aż do godzin wyliczono, a w Rzymie wyrobili dla niej odpusty, jak gdyby istotnie tę podróż odbywała. W Poznaniu ulice całe zamieszkałe były przez dewotki jezuickie, wdowy bogate.

O braku umiejętności czytania w 1727 roku biskup kujawski Krzysztof Szembek tak grzmiał: „Straszna rzecz słyszeć[...] każdego roku białogłowy bez fundamenta o gusła i czary na różnych miejscach obwiniają. Straszniejsza [..], że niedoskonali sędziowie[...] często czytać nieumiejący, te sprawy sądzą.

Biskupem który niezwykle zwalczał procesy o czary- ale w XVIII wieku był Andrzej Stanisław Załuski, biskup płocki. Można jeszcze wspomnieć biskupów: Krzysztofa Szembeka czy Antoniego Dembowskiego. Pamiętajmy jednak, że mamy już XVIII wiek.Inny obserwator H. Vautrin zauważył: Tępota chłopów jest bez wątpienia skutkiem poddaństwa. Nierzadki jest tu widok ludzi cierpiących na rodzaj zawrotów głowy, które powodują nagły roztrój władz umysłu. Chorzy tracą świadomość, wzrok i słuch. Biegną przed siebie krzycząc i wyjąc przeraźliwie. Bardzo możliwe, że przypisać to należy nadużyciu napojów alkoholowych. Kołtun jest chorobą wszędzie tu spotykaną. Dotknięci są nią jedynie ludzie ubodzy, którzy nie korzystają z pomocy lekarzy. Nękający Polaków szkorbut i przypadłości ich miękkich i tłustych włosów, związane są z nieczystościami i ciepłem wydzielającym się z siana na którym śpią z obnażoną głową. W piechocie polskiej obcina się zawsze kołtun rekrutom, którzy nie zapadają na niego , gdyż muszą myć i czesać włosy. Unika się wszędobylskich wszy, które obsiadły nie tylko Żydów.

W. G. Soldan w 1843r. uznał procesy o czary za dzieło średniowiecznego Kościoła katolickiego. Według niego czarownice nie istniały - oskarżano zaś niewinne kobiety, które torturami zmuszano do zeznań o nieprawdziwych zbrodniach. Czarownice w jego ujęciu to niewinne ofiary władz kościelnych i świeckich. Jules Michelet przedstawia taką kobietę jako mądrą, doświadczoną i niosąca pomoc ludowi. Tak postrzegane  niewątpliwie są te kobiety w dzisiejszych czasach. O potępieniu sprawców niech każdy sam pomyśli.

Mit o czarownicach stworzyli dominikanie, już w 1203r. Św. Dominik po raz pierwszy spotkał się z albigensami (heretykami) z południowej Francji. W XV wieku czarostwo zostało zorganizowane w system przez dominikanów. Gdy nasilanie się magii, astrologii i wróżbiarstwa uznano za zagrożenie herezją, papież Innocenty III (1161 - 1216) uznał za konieczne wzmocnić sądy biskupie, które zajmowały się procesami o czary. Stworzył podstawy prawa procesowego inkwizycji. Szaleństwo czarownic rozpoczęło się pod koniec XIV wieku, ponieważ zainteresowani dominikanie tracili możliwość działania przeciw innym sektom, musieli znaleźć sobie jakiś inny cel . Powstały w tym celu zakon dominikanów jako nowej „milicji chrystusowej"- szturmowych oddziałów Rzymu (cyt. R. Andrews i P. Schellenberger). Inkwizytorzy działający na zasadzie infiltracji,  przedstawiali praktykujących czary i magię jako związanych demonicznym spiskiem przeciw chrześcijańskiemu społeczeństwu i wierze. U schyłku średniowiecza czarownicą była osoba zajmująca się nie tylko czarami, ale rytualnie wespół ze swymi wspólniczkami, oddająca cześć diabłu.

Badania czarostwa w Polsce są mało rozwinięte, gdyż uważano, że badania nad domniemanymi wspólniczkami szatana  mogłyby ukazać Kościół katolicki w niekorzystnym świetle. Obecnie pojawia się lawina śmiałych i naukowych opracowań tej tematyki, tak autorów krajowych jak i zagranicznych, np. obszerna i wyczerpująca praca Małgorzaty Polaszek pod tytułem „ Procesy o czary w Polsce w wiekach XV - XVIII", (stąd ryciny).

Przyjmuje się, że w okresie lat 1450- 1750 Europejczycy  postawili przed sądami 100 000 do 200 000 czarownic, z czego połowa została stracona ( przeważnie spalona). W Polsce, na ziemiach dawnej Rzeczpospolitej,  w latach 1511 - 1775 liczba ta w  niezbyt pewny sposób obliczeń ( brak dokładnych źródeł, ob. B. Baranowski) wynosi ok. 10 000 oskarżonych o czary na mocy prawomocnych wyroków spłonęło ma stosie lub zmarło na torturach. Kościół ze swoim monopolem na naukę wiary, z wewnętrznym zhierarchizowaniem i surowym monoteizmem jako wroga postrzegał każde działanie mające znamiona autonomii.

 W 1497 roku przed sądem biskupim we Włocławku stanął gdański duchowny Mathias Kykyebosch oskarżony o wydanie hostii poszukiwaczom skarbów.

W 1483 r. pozwano przed sąd konsystorski Elisabeth Gronink z Gdańska oskarżając ją o szkodzenie przy pomocy czarów ludziom i bydłu.(K.P. Szkułatowski)

W 1501 roku odbył się pierwszy proces przed sądem miejskim. Oskarżono dwie kobiety o czynienie czarów podczas mszy w kościele przy pomocy, odciętego od ubrania kawałka materiału. Po zastosowaniu tortur obie kobiety przyznały się do zarzucanych im czynów. Następnie wystąpiła 70 letnia przerwa w Gdańsku w procesach. Gdańsk żył innymi wydarzeniami. W czerwcu 1570 roku padło oskarżenie na wdowę po Hanie Schmidt - Luci o uprawianie czarów. Burgrabia królewski wyraził zgodę na zastosowanie tortur i po przeprowadzeniu przesłuchań oskarżona przyznała się do winy. 19 czerwca została skazana na spalenie żywcem. 19 września tegoż roku stracono podobnie Wollbrecht Hartnack. Rok póżniej Anna Brands została skazana na pręgierz i wieczne wygnanie za rzucanie oskarżeń na niewinnych ludzi i uprawiania czarów. Kara była tak łagodna gdyż czary nie były tu głównym zarzutem, lecz pojawiły się przy okazji.

W 1573 roku Anna Masterhauser skazana została za uprawianie czarów na spalenie żywcem i uprzednie czterokrotne szczypanie cęgami w czterech publicznych punktach miasta.

W 1575 roku Hans Schrecken uprawiający magię „wysoką" tzn. przy pomocy lustra magicznego i księgami, został potraktowany łagodniej, gdyż przed spaleniem polecono go ściąć, co było przejawem łaski sądu!

Źródła podają, że w 1571 r. w całym ewangelickim Księstwie Pruskim w aresztach osadzonych za czary były 134 osoby, z czego skazano 60.

W 1586 roku w procesie o zawarcie paktu z diabłem sprowadzenie dzięki jego pomocy nieszczęść na ludzi skazano na spalenie wdowę po P. Zimmermannie i Annę Barckmann.

W1594 roku skazano wielokrotnego przestępcę, nie tylko za czary Jacoba Jordana na ścięcie. Przy okazji opisano fizyczny wygląd diabła. Otóż:

                            Diabeł ma wygląd kozła!
 

Dwie czarownice, Annetha Rautenkranz i Anna Mielcke skazano na spalenie żywcem 2 grudnia 1615 roku za zawarcie paktu z diabłem, oddanie mu ciała i duszy, oraz wyparcie się Boga.

19 grudnia 1639 roku ta sama kara spotkała dwie kolejne kobiety - Barbarę Falschen i Ester Platzken, z tym że tą drugą uprzednio ścięto.

Łańcuch gdańskich procesów czarownic zamknęła w roku 1659 sprawa 88 letniej wdowy Anny Kruger, która początkowo nie chciała się przyznać, ostatecznie wyznała, że diabelskich sztuczek nauczył ją mąż. Swą duszę obiecała duchowi o imieniu Klaus za obietnicę znalezienia jej w piekle ładnego miejsca, gdzie nie byłoby mąk a tylko przyjemności.

W Gdańsku w 1657 roku ukazała się instrukcja Rzymu nakazująca sądom ostrożność w dawaniu wiary oskarżeniom o czary i niestosowanie tortur w tego typu procesach. Do kolejnego wydania tejże publikacji dołączono jeszcze dalej idący okólnik biskupa kujawskiego Kazimierza Czartoryskiego z roku 1669.

Nie położyło to kresu tego rodzaju procesom, ale niewątpliwie zmniejszyło ich częstotliwość. Częstą przyczyną była chęć zemsty na sąsiadach, jak to miało miejsce w 1727 w sadzie skarszewskim pomiędzy rodziną Bystramów Owidzkich i rodziną Kistowskich.

W 1700 roku oskarżyli o czary Annę Zdrojewską trzej jej bracia - Jakub, Stefan Michał. O konszachtach z diabłem miała im powiedzieć matka, która sama obcowała z diabłami.

W każdym procesie czarownic sąd najpierw poddawał kobiety próbie pławienia. Delikwentkę wiązano w kozła, to znaczy związywano lewą rękę z prawą nogą i prawą rękę z lewą nogą, a następnie ostrożnie i powoli opuszczano na wodę. Liczne spódnice, bufiaste części garderoby nie pozwalały na pójście nieszczęśliwej kobiety natychmiast pod wodę, a więc uznawano ją za winną.

 

 Kat i delegaci sądu nie tylko pytali ją o to, czy miała stosunki z diabłem, ale o to , od kogo go dostała i wtedy zmaltretowana kobieta wymieniała inne niewiasty, często zupełnie niewinne.

Ostatni wypadek pławienia rzekomej czarownicy wydarzył się w Chałupach na Półwyspie Helskim jeszcze w 1836 roku.

Opis tortur typu: wyrywanie języka, wbijanie rozpalonego żelaza, łamanie, kołem, rozciąganie ciała, ścinanie głowy, oraz palenie na stosie w obecności dzieci, mężów, rodzin, mieszkańców - niewinnych kobiet - pominę tym razem.

 

Ostatni w Polsce wielki proces czarownic odbył się w 1775 roku we wsi Doruchowie koło Kępna w dawnej ziemi wieluńskiej. Ofiarą padło 14 niewinnych kobiet z oskarżenia trzech dziedziców wsi.

Pogromy protestantów, oraz procesy „blużnieców", „świętokradców", „ kacerzy" i „czarownic" ściśle wiązały się z nietolerancją i obskurantyzmem religijnym doby kontrreformacji( ob. B. Baranowski).

Święte Oficjum łac. Sanctum Officium zostało ostatecznie zlikwidowane dopiero w 1859 roku przez papieża Piusa IX.

 

Palenie na stosie

 

Diabeł prawie...współczesny!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 Diabeł kłamie również, kiedy mówi prawdę

                      Prof. L. Kołakowski

W aktualnym prawie polskim znajdują się zapisy o karach więzienia np. za grzech przerwania ciąży, naruszenia uczuć religijnych i jeszcze kilka innych.


oceń
0
1

komentarze (3) | dodaj komentarz

O cudach

wtorek, 06 października 2009 19:57

 

                                      

 Według encyklopedii to" niezwykłe zjawisko widziane przez religię jako wyraz ingerencji sił nadprzyrodzonych; a szczególnie w zjawiskach nie dających się wyjaśnić znanymi prawami przyrody; sprawcami cudów byli najczęściej założyciele religii, prorocy, święci; w teologii chrześcijańskiej - znak Boga , przez który manifestuje on swoją obecność w świecie i zapowiada zbawienie ludzi".

Wyjaśnienie to na wstępie jest konieczne do artykułu, który zrodził się w związku z cudem w Sokółce - o czym szeroko relacjonowały media publiczne. Bądż co bądź żyjemy w XXI wieku i cuda współczesne nie od razu ( jeżeli w ogóle)  są poważnie traktowane. O cudzie słyszymy również z okazji przygotowań do kanonizacji naszego papieża.

Wikipedia wyjaśnia krotko: zjawisko lub zdarzenie , o którym niewystarczająca wiedza o rzeczywistych przyczynach i przebiegu nie pozwala na jego naukowe wytłumaczenie. Wywołane jest nieznanymi prawami lub interwencją bóstwa.

W historii było wiele cudów np. gospodarczych , architektonicznych i innych. Zatrzymam się przy cudzie w chrześcijaństwie, pod nazwą „ Cud Eucharystyczny".

W książce pod  tytułem „ Cuda Eucharystyczne" autorstwa J.C. Cruz znajdujemy:                                                                                    Święty kościół katolicki naucza, że w czasie Mszy Świętej , w momencie Konsekracji, chleb i wino stają się prawdziwie Ciałem i Krwią Jezusa Chrystusa". Zarówno ( czyt. dalej) chleb jak i wino przeistaczają się w Jezusa Chrystusa - Jego Ciało , Krew, Duszę i Boskość tak, że w Komunii Świętej Chrystus przychodzi do nas cały i prawdziwy. Co ważne, nawet najmniejsza cząstka konsekrowanej Hostii oraz najmniejsza kropla konsekrowanego „wina" jest Chrystusem; zawsze całym i niepodzielnym. Obecność Zbawiciela trwa tak długo jak długo utrzymują się postacie chleba i wina. Tak więc Pan nasz obecny jest w osobie przyjmującej Go w Komunii Świętej  przez około 15 minut i osoba ta powinna czcić Boga w sobie przez cały czas Jego sakramentalnej obecności.

Bardzo znane jest opowiadanie o św. Filipie Nereuszu, który zobaczył Kobietę wychodzącą z kościoła zaraz po przyjęciu Komunii Świętej, nie zważając na obecność Chrystusa w swoim sercu. Święty Filip natychmiast posłał za nią dwóch ministrantów ze świecami, by szli obok niej przypominając, że kobieta ta była ciągle jeszcze żywym tabernakulum Wszechmocnego Boga.

Tyle przypomnienia eucharystii chrześcijańskiej, która jest przecież powszechnie znana nam wierzącym.

W 1863 ukazało się dzieło Ernesta Renana pod tytułem „Vie de Jesus - Żywot Jezusa".  Renan uważając chrześcijaństwo ( czytamy we wstępie) za zjawisko najbardziej doniosłe dla kultury, postanowił je zbadać z obowiązującego wówczas historycznego punktu widzenia, dotrzeć do jego źródeł. Renan przedstawił Jesusa jako najdoskonalszego z ludzi, wielkiego idealistę, twórcę „czystej" religii - bez praktyk, świątyń i kapłanów - głoszącej wspólnotę sprawiedliwych wszystkich ras i narodów, opartej na wolności i umiłowaniu Boga. Renan nieustannie podkreśla doniosłą rolę nauki Jezusa dla całej europejskiej kultury. Renan odniósł się również do cudów mówiąc: „ opowiadania te objaśniać, lub przedstawiać je jako legendy, to nie jest jeszcze okaleczenie faktów w imię teorii; wychodzi się właśnie z obserwacji samych faktów. Z wszystkich cudów, które nam podaje historia starożytna, ani jeden nie powtórzył się w warunkach naukowych. Postrzeżenie, które ani razu nie zostało zbite, poucza nas, że cuda zdarzają się tylko tam, gdzie się w nie wierzy. Nie zdarzyły się one nigdy wobec ludzi, którzy posiadali kwalifikacje stwierdzenia czegoś podobnego. A kwalifikacji na to nie posiada ani tłum, ani tak zwani „ludzie światowi". Badanie naukowe wymaga wielkiej ostrożności i długich ćwiczeń. Ileż to razy w naszych czasach „ludzie światowi" dali się omamić czczymi i dziecinnymi kuglarstwami! Cudowne zdarzenia, których prawdziwość zaświadczyły całe miasteczka, zostały dzięki ścisłemu śledztwu skierowane do sądów. A jeżeli dziś żaden cud nie ostoi się przed skalpelem krytyki, czyż nie jest prawdopodobne, że to samo stałoby się z cudownymi relacjami gminnymi czasów ubiegłych, gdybyśmy tylko mogli zbadać je dokładnie.                                                                                                                                                                                                            A więc wypędzamy wszelki cud z historii nie w imię tej lub owej nauki, ale w imię odwiecznej prawdy. Nie powiadamy: „Cud jest rzeczą niemożliwą"; mówimy tylko: „ nie było cudu stwierdzonego naukowo". Przypuśćmy, że w czasach teraźniejszych pojawi się jakiś cudotwórca i że będzie nam dana gwarancja, iż rzecz warto zbadać bliżej; przypuśćmy, że ów cudotwórca głośno oświadcza się z gotowością wskrzeszenia umarłego; cóż by tedy uczyniono? Wydelegowano by komisję, złożoną z fizjologów, fizyków, historyków. Komisja ta wybrałaby trupa, stwierdziłaby najpierw, że to istotnie trup; następnie wyznaczyłaby salę, w której miałoby się odbyć doświadczenie; wreszcie nie pominęłaby żadnej ostrożności, aby wszelka wątpliwość została usunięta. Gdyby w takich warunkach wskrzeszenie zostało dokonane, posiadałoby ono cechy prawdopodobieństwa, niemal pewności. Ale ponieważ cechą znamienną doświadczenia jest to, że trzeba je umieć powtórzyć, ponieważ zresztą powtórzyć można, co się już raz zrobiło zwłaszcza, że przecież cud nie może przychodzić z trudnością, przeto zażądano by od cudotwórcy, aby cud swój powtórzył w innych warunkach, w innym miejscu i z innym trupem. Gdyby i tym razem cud się udał, mielibyśmy przed sobą dwie ewentualności: pierwsza, że zdarzają się w świecie rzeczy nadprzyrodzone; druga, że niektóre osoby posiadają władzę czynienia czegoś podobnego. Ale każdy wie, że jeszcze się w takich warunkach cud nie zdarzył; że dotąd każdy cudotwórca sam obierał miejsce, przedmiot doświadczenia, środowisko i publiczność; że owe cuda przeważnie dotwarzał gmin a posteriori , który czuł niepohamowaną żądzę dopatrywania się w wielkich czynach i w wielkich ludziach pierwiastka nadprzyrodzonego.                                                                                                                                       Krytyka historyczna musi tedy tymczasem przyjąć zasadę, że nie można relacji o cudach uznawać za prawdziwą, gdyż polega ona albo na łatwowierności, albo na oszustwie, a rzeczą historyka jest zbadać, co w tej relacji jest prawdą, a co kłamstwem. Tyle Renan.

  Inny pogląd, nieco bardziej na czasie ( i dość powszechny wśród wierzących) zakłada, że ponieważ cuda są" nie do przyjęcia dla wspóczesnego człowieka" wobec tego mówiąc o Jezusie wspomina się je jak najrzadziej lub wogóle przemilcza. Rudolf Bultmann powiada w "Interpretacji nowego testamentu" Paryż 1955, s.142-143, że " nie można posługiwać się elektrycznością i radiem, w przypadku choroby korzystać ze sprzetu medycznego i nowoczesnych szpitali, a jednocześnie wierzyć w duchy i cuda Nowego Testamentu. Wszyscy, którzy we własnym sumieniu usiłują to pogodzić, powinni wiedzieć, że w naszej epoce chrześcijanstwo jest niezrozumiałe". Przemyślenia Bultmanna były w swoim czasie żywo dyskutowane, twierdził, że postęp nauki spowodował zanik "wierzeń w duchy i demony [...]; leczenie chorób jest rzeczą naturalną i nie jest dziełem sił nieczystych lub diablich czarów. Dlatego właśnie cuda opisane w Nowym Testamencie nie są żadnymi cudami".
Nasze pokolenie ma do cudów stosunek dwojaki. Dla jednych są one pożądane; oni lubią wszystko co niezwykłe i tajemnicze, bo to umacnia ich wiarę. Dla innych cuda opisane w Ewangeliach są raczej przeszkodą w wierze niż zachętą. Tacy ludzie nie przeczą istnieniu Jezusa , interesują się czasem nawet entuzjazmują, tym co mówil , postępują w miarę możliwości zgodnie z Jego naukami. Ale cuda?. W końcu nikt wierzący nie wyobraża sobie świata bez Bożej interwencji, obojętne, kiedy, gdzie i w jaki sposob to się działo , czytamy  u J. Dusquesne'a na s. 84- 86

Pozostaje nam „wierzyć lub nie".


oceń
0
0

komentarze (0) | dodaj komentarz

Zdjęcia w galeriach.


czwartek, 23 listopada 2017

Licznik odwiedzin:  147 315  

O moim forum

Mam nadzieję, że to forum będzie miejscem gdzie wiele osób mających coś do przekazania, zechcą się podzielić z nami czytelnikami. W szczególności zależy mi na społeczności gminy Przodkowo.

Kalendarz

« październik »
pn wt śr cz pt sb nd
   01020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

Wyszukaj

Wpisz szukaną frazę i kliknij Szukaj:

Subskrypcja

Wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać info o nowym wpisie:

Lubię to

Więcej w serwisach WP

Bloog.pl

Wiadomości